اکسیژن ساز CAPIOX® FX Advance

 

اکسیژن سازهای پیشرفته با دینامیک جریان افزایش یافته که منجر به کاهش حداقل سطوح عملیاتی و افزایش حداکثر سرعت جریان خون می شود.

 

سایزهای موجود:

FX05

FX15 Advanced

FX25

 

امکانات

. صفحه نمایش فیلتر شریانی یکپارچه 32 میکرون

. فن آوری خود تهویه برای راه اندازی و آماده سازی آسان

. الیاف توخالی منحصر به فرد Terumo، بافته شده

. انعطاف پذیر برای هر راه اندازی

. حداقل سطح عملیاتی پایین

. پوشش سطح Xcoating™

. مخزن وریدی برای VAVD نشان داده شده است

. شیر کاهش فشار مثبت یکپارچه

  • کاتالوگ
سبد خرید