سیستم VirtuoSaph® Plus EVH

 

VirtuoSaph® Plus Endoscopic Vessel Harvesting

از طریق تحقیقات گسترده، اصلاحات و تجربه، سیستم برداشت عروق آندوسکوپی VirtuoSaph® Plus Terumo برای برداشت مداوم و موفقیت آمیز عروق ورید صاف و شریان رادیال برای پیوند بای پس عروق کرونر و محیطی طراحی و بهینه شده است.

طراحی سیستم VirtuoSaph Plus عملکردهای کلیدی طراحی را ادغام می کند که به بالاترین استانداردها برای ایمنی و کارایی بیمار در اتاق عمل (OR) کمک می کند.

  • کاتالوگ
سبد خرید