سیستم گرم کننده و سرد کننده دستگاه پمپ قلب و ریه

 

کنترل دقیق دمای خون بدون یخ

سیستم بی صدا، کنترل قابل اعتماد و موثری برای کنترل دمای خون در طی زمان بای پس قلبی ریوی و سایر روش های قلبی عروقی مرتبط ارائه می دهد.

 

مشخصات

. یخچال مکانیکی برای جایگزینی یخ نامرتب و غیرقابل مدیریت

. مخازن مستقل گرمایش و سرمایش که هر کدام دارای کنترلر و نمایشگر دما هستند.

. ریزپردازنده خود چک

. آب را به یک مبدل دمای خون/اکسیژناتور یا پتوی هیپوترمی تامین می کند.

. رابط کاربری آسان

. کنترل از راه دور اختیاری

    سبد خرید