پلکسوس هیبریدی Thoraflex

 

Thoraflex™ Hybrid که برای تکنیک به اصطلاح خرطوم فیل منجمد (FROZEN ELEPHANT TRUNK) استفاده می شود، امکان گرم کردن مجدد بیمار را زودتر فراهم می کند، ایسکمی میوکارد، ایسکمی پایین بدن و زمان عمل را 1-3 کاهش می دهد.

    سبد خرید