منیفولد Angioway

 

. دسته قابل مشاهده، کنترل جریان را آسان و دقیق می کند .

. انواع حالتهای روشن/خاموش برای کاربران مختلف در دسترس می باشد.

 

پارامترهای فنی

Side Ports        One/Two/Three

Pressure                     500psi

Valve Type                     On/Off

Extension Tubing                   Optional

Sterilization                         ETO

    سبد خرید