کتتر AXS Vecta ™ Aspiration

 

معرفی پلت فرم آسپیراسیون با سوراخ بزرگ Stryker برای تکمیل مجموعه جامع محصولات بازیابی، دسترسی و کنترل جریان برای درمان سکته مغزی ایسکمیک حاد.

 

لومن آسپیراسیون 0.071 اینچ

برای بلع بیشتر لخته

قابلیت ردیابی برتر

ناحیه فلکس دیستال کویل نیتینول 10.8 سانتی متری همراه با شفت پروگزیمال بسیار پشتیبانی کننده برای قابلیت هل دادن منجر به طراحی ردیابی صاف می شود.

بسته بندی شده با Scout Introducer

یک کاتتر کراس کویل نیتینول 0.044 اینچی لومن که نیاز به 3MAX را جایگزین می کند.

    سبد خرید