گاید کتتر Guider softip

 

کاتتر راهنمای Guider Softip XF دارای یک شفت چند دورومتر بافته شده برای پشتیبانی پروگزیمال با انعطاف پذیری دیستال است.

    سبد خرید