میکروکتتر Excelsior SL-10

عملکرد ثابت شده

میکروکاتتر Excelsior SL-10 با تکنولوژی دیواره نازک و سطح بیرونی Hydrolene® روان کننده برای ارائه تطبیق پذیری در عملکرد طراحی شده است.

 

ویژگی ها و مزایا

1.7F (0.60mm) محور دیستال با مشخصات پایین

میکروکاتتر Excelsior SL-10 با نوک پایین برای افزایش دسترسی به عروق دیستال طراحی شده است.

نوک دیستال آتروماتیک

نوک بدون بافته گرد، با طول سنج پایین که به طور خاص برای دسترسی غیرتروماتیک طراحی شده است، نرمی و انعطاف پذیری را ارائه می دهد.

انواع اشکال نوک

ارائه شده در شش شکل بالینی مرتبط برای بهبود دسترسی

    سبد خرید