گاید کاتتر Orien

کاتتر هدایت کننده

 

• لایه میانی بافته شده با سیم مسطح، انعطاف پذیری فوق العاده و مقاومت در برابر پیچ خوردگی عالی را ارائه می دهد.

• گشتاور 1:1 برای عملکرد آسان و قرارگیری دقیق.

• منحنی ثانویه قوی، پشتیبان گیری عالی و حفظ منحنی را فراهم می کند.

• نوک نرم و انعطاف پذیر آسیب به دیواره عروق را به حداقل می رساند.

• دیوار داخلی PTFE لومن صاف را برای اطمینان از قابلیت ردیابی عالی  و مناسب فراهم می کند.

• لومن بزرگ عملکرد خوب بالون را تضمین می کند.

    سبد خرید