دستگاه Inflation

• صفحه ساعت فلورسانس برای نمایش واضح تر.

• تنظیم دقیق صاف برای باد کردن دقیق.

• محور پیچ مانع قرارگیری فشار دقیق را فراهم می کند.

• ساختار داخلی چند سگک، قفل ایمن تر را تضمین می کند.

• دسته ارگونومیک به راحتی در هر دو دست قرار می گیرد.

• دسته گلبرگ مانند کنترل گشتاور را بدون لیز خوردن تضمین می کند.

 

پارامترهای تکنیکال

 

Display                                           Analog/Fluorescent

Pressure                                                30 atm (440psi)

Barrel Volume                                                               20ML

Stopcock                                                    3-way 500psi

Extension Tubing        33cm, 1200psi, male rotating Luer connector

    سبد خرید