تارگت 360

 

سازگاری از قاب تا پایان

شکل 360 ، توزیع یکنواخت، پرکردن متحدالمرکز و پوشش گردن را فراهم می کند. با استقرار مداوم صاف و پایداری استثنایی میکروکاتتر، این فناوری پیچیده شکل سیم پیچ استاندارد طلایی برای روش های کویلینگ است.

 

ویژگی ها و مزایا

پیکربندی حلقه باز: حلقه های باز برای انطباق با چندین اشکال آنوریسم طراحی شده اند و در عین حال پارتیشن بندی را به حداقل می رساند.

مرکز باز: شکل 360 به گونه ای طراحی شده است که دیوار بیرونی را جستجو کرده و یک مرکز باز باقی می گذارد و آن را برای پر کردن هم مرکز ایده آل می کند.

حلقه دیستال دوبعدی: 1.5 حلقه اول 25 درصد کوچکتر از قطر سیم پیچ ثانویه ذکر شده است که برای کاهش فتق سیم پیچ طراحی شده است.

    سبد خرید