سورپَس ایوالو

معرفی نسل بعدی سیستم انحراف جریان Stryker که ترکیبی از سال ها تحقیق انحراف جریان، بازخورد گسترده پزشکان و مهارت مهندسی Stryker است تا یک انحراف جریان بسیار بهینه را ایجاد کند.

 

ویژگی ها و مزایا

تحویل روان

نیروی فشار کم از طریق میکروکاتتر Excelsior XT-27 استاندارد مستقیم حتی در آناتومی های پر پیچ و خم.

استقرار قابل اعتماد

طراحی شده برای حفظ فشار شعاعی Surpass Streamline Flow Diverter برای باز کردن مطمئن ایمپلنت، دیستال به پروگزیمال.

استقرار قابل اعتماد

طراحی شده برای حفظ فشار شعاعی Surpass Streamline Flow Diverter برای باز کردن مطمئن ایمپلنت، دیستال به پروگزیمال.

  • کاتالوگ
  • ویدئو
سبد خرید