نوروفرم اطلس

سیستم استنت نوروفرم اطلس به گونه ای هدفمند طراحی شده تا پشتیبانی سیم پیچ و قرارگیری دیواره مورد نیاز برای انجام روش های کویلینگ موثر با کمک استنت را فراهم کند.

 

ویژگی ها و مزایا

 

سازگاری پیشرفته

ساختار سلولی هیبریدی با ردیف های متناوب 16 و 24 پایه، طراحی شده برای افزایش باز شدن استنت، قرار گرفتن دیواره و سازگاری.

 

دقت استقرار بالا

طراحی شده برای کوتاه کردن بسیار کم، که دقت استقرار بسیار بالایی را امکان پذیر می کند.

 

راحتی در استفاده

- تمام اندازه های استنت از طریق میکروکاتترهای Excelsior SL-10® و XT-17™ قابل تحویل هستند.

- قابلیت تقاطع مجدد قابل پیش بینی با پوشش مداوم گردن

- انتهای پروگزیمال سلول بسته برای کمک به پایداری استنت در طول تقاطع مجدد لومن طراحی شده است.

سبد خرید