تارگت هلیکال نانو

کوچک و نرم

کویل های جداشدنی تارگت نانو، نرم ترین فناوری کویل موجود هستند. در ترکیب با استقرار مداوم تارگت کویل و پایداری استثنایی میکروکاتتر، تجربه‌ای فراتر از نرم است. نرمی باورنکردنی تارگت نانو که برای درمان فضاهای کوچک طراحی شده است، سازگاری و تنظیم شکل را افزایش می دهد.

 

ویژگی ها و مزایا

نرمی

2 برابر نرمتر از تارگت اولترا کویل

ثبات

پایداری میکروکاتتر پیشرفته

سازگاری

نرم ترین تکنولوژی برای فضاهای کوچک

    سبد خرید