دستگاه اینزون

اینزون یک دستگاه استریل، دستی و برای استفاده تک بیمار است که برای استفاده با کویل های جداشدنی نورو واسکولار طراحی شده است.

این دستگاه دارای پنج لامپ نشانگر، یک قیف در انتهای آن و یک پورت اتصال کابل است.

 

نحوه عملکرد دستگاه:

استفاده از کویل های جداشدنی عصبی شامل یک روش کم تهاجمی برای دسترسی به ناحیه درمان (آنوریسم داخل جمجمه یا سایر ناهنجاری های عصبی یا محیطی) از داخل رگ خونی (درمان اندوواسکولار) است. درمان، شامل قرار دادن یک میکروکاتتر نوروواسکولار دو سر مارکر در شریان فمورال بیمار و سپس هدایت میکروکاتتر از طریق سیستم عروقی، به داخل عروق عصبی یا محیطی و سپس به محل ضایعه است.

 

دستگاه اینزون برای استفاده در کویل های جداشدنی استفاده می شود. ویدئوی زیر نحوه عملکرد دستگاه را نشان می دهد.

  • ویدئو
سبد خرید