آشنایی با فناوری HeartMate 3

HeartMate 3 با فناوری Full MagLev™ Flow زمینه درمان LVAD را به طور قابل توجهی پیشرفت داده است و استانداردهایی را با نوآوری و نتایج بالینی برجسته ایجاد می کند که تفاوت معناداری در زندگی بیماران شما ایجاد می کند.

این نوآوری شامل فناوری Full MagLev Flow می‌شود که کنترل خون ملایم را برای به حداقل رساندن عوارض و عوارض جانبی مرتبط با همسازگاری حفظ می‌کند.

HeartMate 3 LVAD برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی پیشرفته که نیاز به حمایت مکانیکی کوتاه مدت یا طولانی مدت گردش خون دارند استفاده می شود.

نتایج حاصله  توسط تکنولوژی FULL MAGLEV FLOW
فناوری Full MagLev Flow کنترل ملایم خون را برای به حداقل رساندن عوارض و عوارض جانبی مرتبط با همسازگاری حفظ می کند.

روتور کاملاً معلق و خود مرکزی که نیازی به یاتاقان های هیدرودینامیکی یا مکانیکی ندارد
مسیرهای جریان خون بزرگ و ثابت برای کاهش تنش برشی3
ضربان پذیری ذاتی برای کاهش استاز و به حداقل رساندن ترومبوز3،4

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده
سبد خرید