19 فروردین 1391

گردهمایی بین المللی نمایندگان منطقه ای بوستون ساینتیفیك در خاور میانه و شمال آفریقا برگزار شد.

شركت تداركات پزشكی ماوراء بحار با بیش از هشت سال سابقه همكاری با كمپانی بوستون ساینتیفیك در شش گروه نامزد دریافت لوح تقدیر كمپانی بوستون ساینتیفیك گردید و در نهایت موفق به دریافت چهار لوح تقدیر گردید.

 
 
آخرین مطالب اخبار و رویدادها
آخرین مطالب تحقیقات و آموزش

 28 دی 1390

مروری بر سونوگرافی داخل عروق

اسلایدهای این مجموعه نگاهی كلی به فن آوری سونوگرافی داخل عروق دارد

 

 12 اسفند 1387

كاربرد IVUS در CTO

اسلایدهای مربوط به سخنرانی دكتر ساتورو سومیتسوجی در ششمین گردهمایی بین المللی CTO